Poradenstvo

HLASOVANIE V SÚŤAŽI
"NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP"

Výsledky súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016

Obľúbená súťaž, organizovaná Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, prezentujúca krásy našej prírody, zaujímavých ľudí, podujatia i ľudové tradície a zvyky slovenského vidieka, má úspešne za sebou svoje 6. pokračovanie. Do tohto ročníka sa zapojilo 15 MAS/VSP so 73 súťažnými fotografiami, ktoré boli zaradené do šiestich kategórií: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“ a Život v našej MAS/VSP. Každá z kategórií ponúkla nevšedné i pozoruhodné zábery a hlasujúci mali z čoho vyberať.

V mene Národnej siete rozvoja vidieka SR ďakujeme súťažiacim za zaslanie originálnych tematických snímok i hlasujúcim, ktorí vyjadrili svoj názor prostredníctvom internetového hlasovania. Víťazom súťaže posielame srdečné gratulácie.

Víťazmi súťaže na prvých troch miestach sú:

v kategórii Naša príroda

1. Kontrasty prírody
autor: Daniela Matejovičová
OZ RADOŠINKA

2. Horehronské podolie
autor: Lucia Vačoková
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron

3. Jar na Liptove
autor: Jaroslav Moravčík
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov

v kategórii Naši ľudia

1. Sliačanskí gazdovia
autor: Anna Kočibalová
Občianske združenie Stredný Liptov

2. Skaut pomáha
autor: Lukáš Ďurina
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina

3. Hop pierko do vankúša
autor: Boris Zábražný
OZ RADOŠINKA

v kategórii Naše tradície

1. Bojnianska jar s príchuťou tradície
autor: Peter Marko
OZ RADOŠINKA

2. Točí sa mi, točí
autor: Roland Uhrina
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina

3. Liptovskie oberáky
autor: Tužinská Dana
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov

v kategórií Naša budúcnosť

1. Biking pri západe slnka
autor: Filip Hrkeľ
MAS Orava, o.z.

2. Detská radosť
autor: Mgr. Žaneta Šušoliaková
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina

3. Koláčov mám plné, plné fúry...
autor: Anna Margetínová
OZ RADOŠINKA

v kategórii Naše naj

1. Platan – Strom roka 2012
autor: Ing. Michal Repka
Mikroregión CEDRON – NITRAVA

2. Kostol sv. Martina
autor: Jaroslav Moravčík
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov

3. Rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa
autor: Peter Michalík
OZ RADOŠINKA

v kategórií Život v našej MAS/VSP

1. Pre všetky dievky na vydaj
autor: Ing. Michal Repka
Mikroregión CEDRON – NITRAVA

2. Oživenie histórie
autor: Katarína Rybanská
OZ RADOŠINKA

3. Ovca ako dar
autor: Jozef Jurík
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina

Absolútnym víťazom sa stala fotografia v kategórii Naše tradície

Bojnianska jar s príchuťou tradície
autor: Peter Marko
OZ RADOŠINKA


Všetky fotografie si môžete prezrieť v publikácií Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016.

 

Naša príroda (13 fotografií)

Naši ľudia (13 fotografií)

Naše tradície (13 fotografií)

Naša budúcnosť (10 fotografií)

Naše "naj" (13 fotografií)

Život v našej MAS / VSP (11 fotografií)

Späť na úvod

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022