Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

image

Sídlo kancelárie:  920 62  Horné Otrokovce č. 145

Úradné hodiny kancelárie: 

Pondelok: iba telefonicky

Utorok: 9:00 – 15:30

Streda: 9:00 – 15:30

Štvrtok: iba telefonicky

Piatok: 9.00 – 12:00

Konzultačné hodiny: telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 – 18.00 h

Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR:  Obviam regio, o.z.

Webová stránka:  http://www.obviamregio.sk/index.php/nsrv/regionalna-antena/

Štatutárny zástupca:  Ing. Andrej Gero

Regionálny koordinátor:  Mgr. Silvia Ilková

Oblasť zamerania:  obce, LEADER, vidiecky cestovný ruch, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a i.     

Telefón:  0905 394 692

E-mail:  [email protected]

Stručná charakteristika RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje:  Občianske združenie Obviam regio bolo založené v roku 2004 za účelom zvýšenia informovanosti o možnostiach využívania fondov Európskej Únie. Združenie vyvíja od svojho vzniku všestranné aktivity zamerané na podporu trvalo-udržateľného rozvoja Slovenska s dôrazom na rozvoj ľudského potenciálu, ochranu prírodných, duchovných a kultúrnych hodnôt, vytváranie a prepájanie verejno-súkromných partnerstiev pre efektívne a dlhodobé riešenie problémov regiónu. Hlavným cieľom Obviam regio je poskytnúť klientom plnú podporu a poradenstvo pri realizácii svojich projektových zámerov a tým dosiahnuť rozvinutie ich potenciálu. V súčasnosti má občianske združenie Obviam regio dostatočne bohaté, odborné a praktické skúsenosti a vedomosti z oblasti poradenstva, tvorby a úspešnej implementácie projektov investičného i neinvestičného zamerania a v neposlednom rade aj s úspešnou organizáciou vzdelávacích kurzov a workshopov.

 

Zrealizovaná činnosť

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020