Aktuálne informácie

Informovanie a propagovanie pomoci z EPFRV

Konečný prijímateľ čerpajúci finančné prostriedky z PRV SR 2007 – 2013 je v zmysle NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1974/2006 povinný pri informovaní a propagovaní pomoci z EPFRV počas implementácie projektu postupovať v zmysle PRÍLOHY VI: INFORMOVANIE A PROPAGOVANIE POMOCI Z EPFRV (UVEDENÉ V ČLÁNKU 58 ODS. 3).

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022