Aktuálne informácie

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo v máji 2013 Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022