Aktuálne informácie

Ponuka na spoluprácu z Fínska

V dokumente nižšie nájdete ponuku na spoluprácu od fínskej MAS LAG EMO s cieľom zapojenia mládeže do rozvoja obcí, s tematikou jazdectva a koní.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020