Aktuálne informácie

Program výmeny zamestnancov MAS

Európska asociácia LEADER pre rozvoj vidieka (ELARD) organizuje 2. ročník „Programu výmeny zamestnancov MAS“. Pilotný výmenný program sa konal na jeseň minulého roka a zúčastnili sa ho miestne akčné skupiny z rôznych častí Európy. Cieľom programu je podporovať výmenu skúseností, know-how a nových myšlienok medzi európskymi MAS.
Účastníci pilotného programu uviedli v spätných väzbách, že výmena zamestnancov, ponúka vynikajúcu príležitosť učiť sa a získať nový pohľad na ich prácu v MAS.

Ako to funguje?
ELARD koordinuje výmenu zamestnancov tým, že pracuje ako kontaktné miesto a pomáha MAS s podobnými záujmami dostať sa do kontaktu. Výmena zamestnancov MAS má podobu vzdelávacích návštev, zostavených z dvoch zúčastnených MAS. Partnerské MAS majú možnosť definovať dĺžku výmeny v závislosti na ich vzájomných preferenciách, potrebách a situácie. Napriek tomu sa odporúča doba výmeny aspoň dva týždne. Je dôležité, aby výmena trvala dosť dlho na to, aby návštevník mohol získať hlbší pohľad na prácu hostiteľskej MAS.
Výmena je recipročná, čo znamená, že rovnaká MAS prijíma, ale aj odosiela zamestnancov na výmenu.

Vezmite prosím na vedomie, že ELARD nie je schopný ponúknuť finančnú podporu pre praktickú organizáciu výmen. Preto sa uistite, že vaša MAS má k dispozícii potrebné finančné prostriedky.

Viac informácií o tomto programe, rovnako ako podrobné pokyny, sú k dispozícii webových stránkach ELARD http://www.elard.eu/en_GB/lag-staff-exchange-program, kde si budete tiež môcť prečítať výmenné denníky, ktoré detailne popisujú skúsenosti účastníkov pilotného kola programu.
 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022