Aktuálne informácie

Zoznam miestnych akčných skupín schválených MP SR pre obdobie implementácie PRV SR 2007-2013

Zoznam miestnych akčných skupín schválených MP SR v rámci I. výzvy

 1. Občianske združenie Podhoran
 2. Agroprameň
 3. Miestna akčná skupina Dudváh
 4. Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
 5. Miestna akčná skupina Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom
 6. Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina
 7. Miestna akčná skupina Vršatec
 8. „Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička“
 9. Naše Považie
 10. OZ Mikroregión RADOŠINKA
 11. Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
 12. Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
 13. Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
 14. Dolnohronské rozvojové partnerstvo
 15. OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
 16. Miestna akčná skupina Horný Liptov
 17. Občianske združenie Zlatá cesta
 18. Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
 19. Miestna akčná skupina Chopok juh
 20. Podpoľanie
 21. Miestna akčná skupina MALOHONT
 22. Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
 23. Občianske združenie MAS LEV, o.z.
 24. Partnerstvo BACHUREŇ
 25. MAS ŠAFRÁN
 26. Občianske združenie KRAS
 27. Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z.
 28. Miestna akčná skupina HORNÁD-SLANSKÉ VRCHY, o.z.
 29. Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022