Aktuálne informácie

Anotácie k publikáciám vydávaných OECD

Stála misia SR pri OECD pravidelne informuje o publikáciách, ktoré vydáva OECD. V dokumentoch na stiahnutie nájdete ďalšie vydanie krátkych anotácií k publikáciám, ktoré boli publikované v nedávnom období. Poskytujú prehľad, analýzy ako aj porovnania SR v rámci OECD, prípadne širšej medzinárodnej ekonomickej komunity, v jednotlivých sektorových politikách.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022