Aktuálne informácie

Slávnostné ukončenie športovej sezóny Hubertovou jazdou do Topoľčianok

image

Národná sieť rozvoja vidieka SR sa dňa 21.10.2023 zúčastní podujatia Hubertus, ktoré organizuje Národný žrebčín Topoľčianky a Slovenská jazdecká federácia. Súčasťou tohto podujatia bude aj informačný stánok NSRV SR, pri ktorom sa s Vami radi stretneme, poskytneme Vám viac informácii o NSRV SR a jej aktivitách.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022