Aktuálne informácie

RIPP KOŠICE - Seminár „Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Košice“

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne pracovisko IZPI v Košiciach si Vás dovoľujú pozvať na seminár „Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Košice", ktorý sa uskutoční dňa 27. 10. 2023 (piatok) o 09:00 hod. 

Miesto konania: Konferenčné a vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice.  

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára

https://rizpi-kosice.reenio.sk/sk/#/term/P737918/2023-10-27;viewMode=day

 v termíne do 24. 10. 2023 (utorok) do 15:00 hod. (maximálny počet účastníkov je 30)

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022