Aktuálne informácie

Prezentácie zo školenia „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“

Prinášame Vám prezentácie zo školenia „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“.  Prezentácie si stiahnete nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022