Aktuálne informácie

Informácie zo školenia k eko-schémam

10.03. sa uskutočnila online prezentácia s priestorom na otázky poľnohospodárov. Prvá hodina prezentácie sa venuje stručnému predstaveniu postupov ktoré je potrebné pri eko-schémach dodržať, zvyšok prezentácie sa venuje praktickým otázkam poľnohospodárov.

Videozáznam a prezentácia sú dostupné na stránke MPRV SR: https://www.mpsr.sk/skolenie-o-eko-schemach/52---18614/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022