Aktuálne informácie

Workshop k výzve č. 64/PRV/2023 pre podopatrenie 7.4 PRV SR 2014 – 2022 „Výzva charity“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na vzdelávaciu aktivitu "Workshop k výzve č. 64/PRV/2023 pre podopatrenie 7.4 PRV SR 2014 - 2022".

Termín a miesto konania: 29. 03. 2023 o 9.00 hod. v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 94901 Nitra

Cieľom aktivity je: Poskytnutie informácií predkladateľom žiadostí o NFP vo výzve č. 64/PRV/2023 „Výzva charity“ pre podopatrenie 7.4 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry PRV SR 2014 – 2022.

Workshop je určený potenciálnym oprávneným žiadateľom, ktorí majú nejasnosti pri podávaní Žiadosti o NFP. Lektormi školenia budú zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 

Prostredníctvom prihlasovacieho formuláru je možné klásť otázky k výzve, ktoré budú počas workshopu zodpovedané: https://forms.gle/NteVbmCHmQg7g9PMA

 

  • Prihlasovanie na podujatie bude otvorené do 22.3.2023
  • Posielať otázky bude možné do 15.3.202

 

Možnosť účasti na workshope online formou!

Na workshope sa môžete zúčastniť aj online, a to prostredníctvom linku https://bbb.agroinstitut.sk/b/izp-cra-rmx-9lu , prihlásením sa zadaním svojho mena a priezviska.

V prípade potreby, tu je krátke inštruktážne video, ako sa  prihlásiť: https://www.youtube.com/watch?v=-ReT5aV1zZU

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022