Aktuálne informácie

11.10.2022 Vzdelávacia aktivita - Výzva č. 57/PRV/2022 pre MAS ZA kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na informačný seminár Chod MAS - Možnosti  výzvy č. 57/PRV/2022, termíny realizácie, informácie a súvislosti.

Seminár  sa uskutoční  11. októbra 2022, v čase od 9,00 h

Miesto: Penzión Larion, v Kráľovej Lehote

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022