Aktuálne informácie

12.10.2022 Implementácia schválených projektov v rámci stratégie MAS

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Implementácia schválených projektov  v rámci stratégie MAS - Základné pojmy implementácie a príprava podkladov pre žiadosť o platbu

Termín a miesto konania aktivity: 12.10.2022, Valentová

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022