Aktuálne informácie

8.10.2022 Jablkové hodovanie s mladým vínom

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Malokarpatským osvetovým strediskom Vás pozýva na aktivitu " Jablkové hodovanie s mladým vínom" 

Termín: 8.10.2022,Modra

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020