Aktuálne informácie

26.9.2022 Výmena skúseností s implementáciou stratégie PRV 2014 - 2022 - Záverečné stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS Prešovského kraja

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj pozýva MAS na Výmenu skúseností  s implementáciou stratégie PRV 2014 - 2022 - Záverečné stretnutie TPS LEADER/CLLD pre MAS Prešovského kraja

Stretnutie sa uskutoční dňa 26.9.2022, Reštaurácia Al Dente, Mukačevská 29, Prešov

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020