Aktuálne informácie

6.10.2022 Zelená infraštruktúra a udržateľnosť projektu v rámci PRV SR 2014 - 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj  vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Zelená infraštruktúra a udržateľnosť projektu v rámci PRV SR 2014 - 2022

Termín a Miesto konania: 6.10.2022, Hotel Vinnay, Vinianske jazero, 072 31 Vinné

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020