Aktuálne informácie

20.9.2022 Financovanie projektov, systémy financovania, konanie o ŽoP v rámci PRV SR 2014 - 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu: Financovanie projektov, systémy financovania, konanie o ŽoP v rámci PRV SR 2014 - 2022

Termín a miesto: 20.9.2022, Modra

Hlavné témy vzdelávacej aktivity: Kalkulácia nákladov, tok finančných prostriedkov, evidencia prostriedkov získaných z PRV SR 2014 – 2022 a Predkladanie ŽoP, kontrola, vyhodnocovanie

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022