Aktuálne informácie

27. - 29.9.2022 Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj, Nitriansky kraj a pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na podujatie Odbornú exkurziu do zahraničia – Chorvátsko.

Odborná exkurzia do Chorvátska bude prebiehať v dňoch 27. – 29. septembra 2022 v území MAS LIKA (Chorvátsko).

Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

Počet účastníkov je limitovaný. Aktivita je určená pre záujemcov z Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020