Aktuálne informácie

20. - 21.9.2022 Odborná zahraničná exkurzia do Maďarskej republiky – MAS Pannónia Kincse LEADER Egyesulet

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na Odbornú zahraničnú exkurziu do Maďarskej republiky – MAS Pannónia Kincse LEADER Egyesulet v termíne 20. - 21.9.2022.

Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020