Aktuálne informácie

Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2022“

Vidiecky parlament na Slovensku s obcou Trnavá Hora a partnermi vyhlasujú 21. ročník súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2022“

V rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t.j. 15. október, oceníme víťazky súťaže. Vidiecke ženy – líderky.

Do súťaže môže byť nominovaná žena, ktorá svoj voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je uznávanou osobnosťou – „líderkou“.

Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska:

  • žena – aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.)
  • žena – politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)
  • žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku, sprostredkúva zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku
  • žena – remeselníčka: ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií .

Nominácie posielajte do 30. septembra 2022 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská Bystrica, e-mailom: [email protected], 0915 446 538. cez link https://forms.gle/UvWL7vsZAWxtYFfw6

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022