Aktuálne informácie

8.9.2022 Odborný seminár k Výzve Výzve č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, ktorý sa uskutoční online dňa 8.9.2022

Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022