Aktuálne informácie

25.8.2022 Odborný seminár k Výzve č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na Odborný seminár k Výzve č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2022, ktorý sa uskutoční online dňa 25.8.2022

Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022