Aktuálne informácie

3.8.2022 Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a jeho implementácia

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a jeho implementácia

Termín a miesto konania: 3.8.2022, Kultúrny dom v obci Veľaty, 076 15 Veľaty

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020