Aktuálne informácie

28.7.2022 Seminár k podopatreniam 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na Informačný seminár - Výzva č. 53/PRV/2022 pre podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov a výzva č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých  poľnohospodárov

Seminár  sa uskutoční  28. júla 2022, v čase od 9:00 h

Miesto: Penzión Skorušina v Brezovici

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020