Aktuálne informácie

Najkrajšie fotografie z územia MAS pre rok 2022 už poznáme

Národná sieť rozvoja vidieka SR sa už po dvanástykrát podujala zorganizovať súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS). 

 

Fotografie súťažili v kategóriách: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, Život v našej MAS a Naše kroje. 

Záujem o prezentáciu v aktuálnom ročníku prejavilo 23 MAS z územia Slovenska, ktoré spolu do súťaže prihlásili 127 fotografií zaradených do tematických kategórií.

Hlasovanie na facebooku NSRV SR prebiehalo od 16. júna 2022 do 18. júla 2022 a po sčítaní všetkých platných „lajkov“ v počte 5 566, sú známe najúspešnejšie zábery jednotlivých kategórií so ziskom najvyšších počtov hlasov resp. „lajkov“.

 

V kategórii "Naša príroda" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 252, fotografia s názvom "Úsmev prosím", autor: Mgr. Jozef Kovalík a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

2. mieste fotografia s názvom "Malí kamaráti", autor: Jozef Hudaček a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA

3. mieste fotografia s názvom "Diviačica s mladým", autor: Tomáš Kňaze a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

 

V kategórii "Naši ľudia" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 153, fotografia s názvom "Na postriežke", autorka: Helena Jáňová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Vršatec 

2. mieste fotografia s názvom "Hasiči v akcii", autor: Maroš Dolník a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

3. mieste fotografia s názvom "Jožko od Jankov", autor: Tomáš Kozel a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Terchovská dolina

 

V kategórii "Naše tradície" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 151, fotografia s názvom "Vínna pivnica", autor: Jozef Keseg a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"

2. mieste fotografia s názvom "Keramická tradícia", autorka: Ivana Slaná Katuščáková a do súťaže ju prihlásila MAS Horný Liptov

3. mieste fotografia s názvom "Zázrivské pasienky", autor: Jozef Sádecký  a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Terchovská dolina

 

V kategórii "Naša budúcnosť" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 211, fotografia s názvom "Prvé sväté prijímanie v Klátovej Novej Vsi", autorka: Veronika Halmová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

2. mieste fotografia s názvom "Bezstarostné detstvo", autorka: Anička Hitriková a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

3. mieste fotografia s názvom "To z tohto bude čučoriedka?", autor: Jozef Hudaček a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA

 

V kategórii "Naše naj" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 757, fotografia s názvom "Vrábeľský kostol", autor: Michal Drgoňa a do súťaže ju prihlásilo OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie Širočina

2. mieste fotografia s názvom "Zimná nostalgia", autorka: Natália Bielichová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

3. miesto fotografia s názvom "Kostol sv. Štefana Prvomučeníka", autorka: Renáta Kozlíková a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA

 

V kategórii "Život v našej MAS" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 157, fotografia s názvom "Motokros - Brody", autorka: Veronika Halmová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

2. mieste fotografia s názvom "Obec Krivoklát a pohorie Drieňová", autorka: Helena Jáňová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Vršatec 

3. mieste fotografia s názvom "Dúha nad Nevidzanmi", autor: Branislav Klinčák a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"

 

V kategórii "Naše kroje" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 226, fotografia s názvom "Oslava dňa matiek v obci Krásno", autorka: Andrea Jakubíková a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

2. mieste fotografia s názvom "Marianka", autorka: Renáta Kozlíková a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA

3. mieste fotografia s názvom "Náš folklór", autor: Roland Uhrina a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Terchovská dolina

 

O Absolútnom víťazovi súťaže bude môcť verejnosť rozhodnúť v expozícií Národnej siete rozvoja vidieka SR v pavilóne M2 počas 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa bude konať v dňoch 18. - 21. 08. 2022 na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre.

Víťazom a umiestneným srdečne gratulujeme. Všetkým účastníkom súťaže veľmi ďakujeme za nádherné fotografie.

Slávnostné odovzdávanie ocenení bude prebiehať na pódiu v expozícií Národnej siete rozvoja vidieka SR v pavilóne M2 počas výstavy Agrokomplex 2022, a to v sobotu, 20. augusta 2022

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020