Aktuálne informácie

Výnimočná pomoc pre poľnohospodárov - pre výrobcov v poľnohospodárskych sektoroch

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ vo výške  5 239 169 EUR, ku ktorej SR prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 %, t.j. do výšky 10 478 338 EUR. Ide o delegované nariadenie (EÚ) 2022/467 a Slovensko ju môže vyplatiť podľa ustanovených podmienok do 30. septembra 2022.

Obdobie na podanie žiadostí bude trvať od 30. júna 2022 do 15. júla 2022, žiadosti podané po uplynutí tohto obdobia nebudú akceptované.

Priama finančná pomoc:

  • chovateľom dojníc v celkovej výške 10 mil. EUR
  • chovateľom ošípaných v celkovej výške 2,5 mil. EUR
  • chovateľom bahníc v celkovej výške 3,217 507 mil. EUR

 

Podrobnosti v dokumentoch na stiahnutie a na www.apa.sk

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020