Aktuálne informácie

Publikácia so zameraním na „zelené projekty“ spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD)

Publikácia sa zameriava na vzorku zaujímavých tzv. „zelených projektov“ niektorých štátov EÚ, vrátane Slovenska , ktoré boli spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). Využívanie našich súčasných zdrojov nie je považované za udržateľné, preto princípy „zeleného rastu“ predstavujú príležitosti a výzvy pre európsky vidiek, no zároveň pomáhajú vidieckym oblastiam posilniť ich životné prostredie. Publikáciu nájdete na enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022