Aktuálne informácie

17. 06. 2022 Školenie MAS k aktualizácii stratégie CLLD

Národná sieť rozvoja vidieka pozýva miestne akčné skupiny na vzdelávaciu aktivitu "Školenie MAS k aktualizácii stratégie CLLD"

Termín a miesto konania: 17. 06. 2022 o 9:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM

Cieľom aktivity je: zodpovedanie otázok a objasnenie nejasností k aktualizácii stratégie CLLD.

Aktivita je určená manažérom a zástupcom MAS.

 

Podrobnosti v pozvánke s programom.

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020