Aktuálne informácie

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Trenčiansky kraj)

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj pozýva MAS na  Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Stretnutie sa uskutoční dňa 13.6.2022 v Kaštieli Ottlýk, Horné Ozorovce 1, Bánovce nad Bebravou

Predmetom pracovného stretnutia budú aktuálne informácie týkajúce sa Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a nových dokumentov z oblasti implementácie stratégií CLLD.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020