Aktuálne informácie

9. - 10.6.2022 Študijná cesta do Rakúska

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na Študijnú cestu do Rakúska v termíne 9. - 10.6.2022.

Študijná cesta je zameraná pre malých a mladých vinohradníkov a vinárov ako potenciálnych a reálnych beneficientov PRV SR 2014 - 2022.

Cieľom je získať nové skúsenosti, oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe z PRV 2014 - 2020 a použitými inováciami v špeciálnej rastlinnej výrobe.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020