Aktuálne informácie

29.7.2022 Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z.

Aktivita sa uskutoční dňa 29.07.2022 v Brezne

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022