Aktuálne informácie

8.6.2022 Záverečná konferencia VÝSKUMNÉHO PROJEKTU POLIRURAL

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mesto Nitra, Vidiecky parlament na Slovensku a  Agroinštitút, š.p. pozývajú na záverečnú konferenciú VÝSKUMNÉHO PROJEKTU POLIRURAL.

Konferencia sa uskutoční dňa 8. júna 2022 od 10:00 hod. v Kongresovej sále Kúrie na Táľoch v Nízkych Tatrách.

Viac v pozvánke s programom.

Link na prihlasovanie: https://forms.gle/MQcF3TCAML34bdBC9

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020