Aktuálne informácie

20.5.2022 Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 - 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 - 2022

Termín a miesto konania: 20.05.2022, Bubo reštaurácia, Moravany 141, 072 03 Moravany

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022