Aktuálne informácie

3.6.2022 Deň otvorených dverí Peter Vaverčák SHR - systém oplôtkového chovu

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj v spolupráci s EKOTREND Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva vás pozývajú na aktivitu Deň otvorených dverí Peter Vaverčák SHR - systém oplôtkového chovu

Aktivita sa uskutoční v termíne 3.6.2022, na Farme Peter Vaverčák SHR (obec Trsťany, Košický kraj)

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020