Aktuálne informácie

18. - 19.5.2022 Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Východné Slovensko

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj a pre Košický kraj pozývajú zástupcov MAS z Prešovského a Košického kraja  na školenie „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“

Aktivita sa uskutoční v termíne 18. - 19.5.2022, v Košiciach - Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022