Aktuálne informácie

25. – 26.5.2022 Výmena skúseností do Trnavského kraja – MAS Stará Čierna voda

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na aktivitu Výmenu skúseností do Trnavského kraja – MAS Stará Čierna voda

Program bude zameraný na príklady dobrej praxe realizovaných projektov z Programu rozvoja vidieka SR, z fondov EÚ zameraných  na vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka.

Výmena skúseností sa uskutoční v dňoch  25. a 26. mája 2022

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020