Aktuálne informácie

11. - 12.5.2022 Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Západné Slovensko

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky, Trnavský a Bratislavský kraj pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja na školenie „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

 

Školenie sa uskutoční v dňoch 11. 05. 2022 (streda) a 12. 05. 2022 (štvrtok) v Hoteli MIKADO (Hollého 11, 949 01 Nitra).

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020