Aktuálne informácie

11.5.2022 Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj pozýva MAS na  Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni.

Stretnutie sa uskutoční

Termín:   11. mája 2022

Čas:         11:45 – 17:00

Miesto:   Hotel Siglisberg, 969 81 Štiavnické Bane

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020