Aktuálne informácie

4.5.2022 Podopatrenie 16.4 – Podpora spolupráce subjektov pri rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár Podopatrenie 16.4 – Podpora spolupráce subjektov pri rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov

 

Termín a miesto realizácie : 4.5.2022 o 9:00hod., Veľká zasadacia miestnosť Úradu PSK, Nám. mieru 2, Prešov

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020