Aktuálne informácie

2.3.2022 Odborný seminár k výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Odborný seminár k výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022.

Termín a miesto realizácie: 2.3.2022, v priestoroch PD Vajnory, Vajnory

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022