Aktuálne informácie

17.3.2022 Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2022 (BB kraj)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2022.

Termín a miesto konania aktivity:  17.03.2022, Banská Bystrica, Hotel Dixon

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020