Aktuálne informácie

8.3.2022 Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na webinár Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2022.

Termín konania aktivity 8.3.2022, online

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020