Aktuálne informácie

Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 - 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 - 2022

Termín a miesto konania aktivity: 18.2.2022, v priestoroch Hotela Sebastian, Modra

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022