Aktuálne informácie

Pozvánka na Klub mladých farmárov - Stredné Slovensko

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický a Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“

Termín a miesto konania:  04. - 05. marca 2022, Hotel Smrečina, Párnica

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022