Aktuálne informácie

Odborný seminár k Výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022 (TT kraj)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na online Odborný seminár k  Výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022

Termín a miesto konania aktivity:  7.2.2022, online prostredníctvom ZOOM

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020