Aktuálne informácie

Návrh Strategického plánu SPP 2023-2027 – rozporové konanie s verejnosťou

MPRV SR oznamuje verejnosti, ktorá predložila zásadné pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027, že poskytuje priestor pre rozporové konanie k týmto pripomienkam. Rozporové konanie zástupcov MPRV SR s verejnosťou  sa uskutoční formou online vo štvrtok 20.1.2022 v čase od 9.00 do 10.00 hod. Pre pripojenie sa k rozporovému konaniu, prosíme kliknúť v uvedenom čase na odkazy nižšie.

Schôdza cez Microsoft Teams
 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020