Aktuálne informácie

Výzva č. 51/PRV/2021 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov (PO kraj)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu "Výzva č. 51/PRV/2021 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov"

Termín a miesto konania aktivity:  25.1.2022, ZOC Koral, Vihorlatská 2/C, Prešov

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020