Aktuálne informácie

Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 – 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na webinár Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 – 2022, ktorý sa uskutoční dňa 16.12.2021 od 9:00 hod. prostredníctvom video-konferenčnej služby ZOOM.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020